EHBO herhalingslessen conform het Oranje Kruis

Het is belangrijk dat de gediplomeerde EHBO’er over voldoende kennis en vaardigheden blijft beschikken om op de juiste wijze eerste hulp te kunnen verlenen. Vandaar ons advies om na behalen van het diploma ieder jaar herhalingslessen te volgen. Tijdens deze herhalingslessen worden de competenties opnieuw geoefend en worden de onderwerpen verder uitgediept. Door middel van oefeningen en een Lotus, worden de vaardigheden weer geoefend.

Na het volgen van de herhalingslessen wordt er na 2 jaar het herhalingscertificaat afgegeven.

Herhalingslessen Eerste Hulp Verlening:
 
Tijdsduur:
2 dagdelen.
Vooropleiding:
In het bezit zijn van het diploma Eerste Hulp Verlener.
Lesmateriaal:
Oranje Kruis Boekje.
Locatie:
Wordt in overleg bepaald.
Les vorm:
Theoretische- en praktische instructiemomenten en veel oefenen met LOTUS slachtoffers.
Groepsgrootte:
Maximaal 16 mede afhankelijk van de beschikbare lesruimte.
Certificering:
Na het volgen van de herhalingslessen wordt na 2 jaar het herhalingscertificaat afgegeven.
Prijs:
Afhankelijk van aantal deelnemers en locatie.