Training Levens Reddend Handelen (PLUS)

Eerste Hulp Verlening is belangrijk om te weten, maar niet iedereen is in de gelegenheid om een volledige EHBO opleiding te volgen. Om daar iets aan te doen heeft Cloos To You een praktijkgerichte training ontworpen.

De basis is levensreddend handelen met daaraan toegevoegd die onderwerpen die voor uw doelgroep en eventueel de branche/werklocatie van belang zijn.

Doel

Na afloop van deze training:

 • kan de cursist de symptomen van de meest voorkomende acute aandoeningen herkennen;
 • kan de cursist de oorzaken en mogelijke gevolgen van de meest voorkomende acute aandoeningen inschatten;
 • kan de cursist eerste hulp verlenen volgens de nieuwste inzichten;
 • kan de cursist op de juiste wijze alarmeren en overdragen aan de professionele hulpverleners.

Deze op maat gemaakte training wordt gegeven door ervaren instructeurs en verdeeld over 2 dagdelen les (8 uur), die naar wens overdag, tijdens de avonduren of in het weekend gegeven worden. De locatie wordt in overleg bepaald, dit kan bijvoorbeeld een bedrijfs- ruimte, buurthuis of andere geschikte locatie zijn.

Voorafgaand aan de training krijgt de cursist het lesmateriaal en wordt er digitaal een thuiswerkopdracht gegeven, zodat de cursist zich goed kan voorbereiden op de lessen en vragen kan stellen over de bestudeerde lesstof. Benodigde (SBU) studiebelastingsuren voor het uitwerken van de thuiswerkopdracht ± 6 uur. Dit voortraject verhoogt het leereffect.

Er is afwisseling tussen de theorie en praktijkoefeningen en tijdens de deze lesmomenten worden de competenties van de cursisten beoordeeld.

Gedurende de trainingen zal er met een Lotus slachtoffer worden gewerkt. Door middel van wondnabootsing en in scene gezette ongevalssituaties wordt er een realistisch leer- en oefen mogelijkheid geboden.

Door middel van een competentielijst kan de deelnemer vaardigheden aftekenen.

Als er is aangetoond dat de deelnemer over de vereiste competenties beschikt, wordt aan het eind van de opleiding het certificaat Levens Reddend Handelen met daarop de extra behandelde onderwerpen en het reanimatie/AED diploma uitgereikt.

De lesstof bestaat uit de volgende vaste onderdelen:

Introductie en veiligheid:

 • Basisprincipes Eerste Hulp Verlening àWerken met de vijf belangrijke punten
 • Keten van overleven
 • Acute hulpverleningsprocedures / beoordeling situatie / beschermende maatregelen en middelen

Levensreddend handelen:

 • Vitale functies van de mens / methodische benadering
 • Oorzaken en stoornissen in het bewustzijn / zorg voor een vrije luchtweg / stabiele zijligging
 • Reanimatie volwassene en gebruik van de AED
 • Luchtwegbelemmering / verslikking

Levensbedreigende aandoeningen:

 • Ernstige bloedingen
 • Shock

Daarnaast kunnen (indien gewenst) andere onderwerpen worden behandeld:

 • Uitwendige wonden / wondverzorging
 • Kneuzing / verstuiking / botbreuken en ontwrichtingen
 • Brandwonden
 • Oververhitting / onderkoeling
 • Steken en beten
 • Oogletsels
 • Het herkennen en handelen bij een: hersenschudding / beroerte / epilepsie / flauwte / suikerziekte / hartinfarct
Training Levensreddend Handelen (PLUS):
 
Tijdsduur:
2 dagdelen.
Vooropleiding:
Niet vereist.
Lesmateriaal:
Reader en digitale thuiswerkopdracht
Locatie:
Wordt in overleg bepaald.
Les vorm:
Theoretische- en praktische instructiemomenten en veel oefenen met LOTUS slachtoffers.
Groepsgrootte:
Maximaal 12 mede afhankelijk van de beschikbare lesruimte.
Certificering:
Certificaat Levens reddend Handelen aangevuld met behandelde extra onderwerpen + het reanimatie/AED diploma.
Prijs:
Afhankelijk van aantal deelnemers en locatie.