Shaken Baby Syndroom

Tijdens deze cursus wordt aan de kraamverzorgende geleerd hoe zij moeten handelen, volgen de methode Preventie Shaken Baby Syndroom, zodat zij weten welke taak zij hebben

binnen deze methode en volgens deze methode kunnen handelen.

De volgende onderwerpen worden in de cursus behandeld:

  • Wat Shaken Baby Syndroom is en de gevolgen ervan voor de baby op de korte en de lange termijn. Hiervoor
  • De risico’s die bij ouders kunnen leiden tot schudden, slaan en smoren.
  • Het normale huilgedrag van de baby en het verminderen van prikkels, met daarbij de aandacht voor wat je als ouder kunt doen om te voorkomen dat het jou overkomt.
  • Welk voorlichtingsmateriaal er is, onder andere een DVD en op welke wijze de kraamverzorgende dit in het gezin kan gebruiken.
  • Informatie over de verschillende rollen van de verschillende professionals die bij deze voorlichting over preventie van SBS betrokken zijn, zodat de kraamverzorgende weet aan welke professional zorgen overgedragen kunnen worden.
  • Bewustwording van het feit dat kraamverzorgende weten dat bij signalen van huiselijk geweld, de stappen van de meld code gevolgd moeten worden.

Tijdens deze training leren de kraamverzorgende hoe zij kan werken volgens de methode Preventie Shaken Baby. Deze methode bestaat uit een DVD en een toelichting om ouders te informeren over de risico’s van het schudden van de baby. De kraamverzorgende heeft deze film op de training gezien zodat zij de film kan introduceren en nabespreken met ouders. Gespreksvaardigheden worden weer opgehaald, geoefend en toegelicht door middel van korte simulaties waarbij de kraamverzorgende in gesprek gaat met de “ouder”.

Gespreksonderwerpen:

  • Risico’s van het schudden;
  • De te nemen stappen als het huilen van een baby te veel wordt voor de ouders;
  • Het normale huilgedrag en het verminderen van prikkels bij de baby.
Shaken Baby Syndroom:
 
Deze cursus wordt gegeven door:
1. Martine Cloosterman – de Ruijter,
Docent – Kraamverpleegkundige en trainingsacteur.
Tijdsduur:
1 dagdeel van 3 uur.
Vooropleiding:
Diploma kraamverzorgende, of hiervoor in opleiding is.
Lesmateriaal:
Reader met informatie.
Hand-out met praktische informatie om mee te nemen tijdens het werk in de gezinnen.
Locatie:
In overleg te bepalen.
Les vorm:
Theoretische- en praktische instructiemomenten en oefeningen door middel van simulaties met een trainingsacteur.
Groepsgrootte:
Maximaal 12 deelnemers
Certificering:
Reanimatie/AED diploma na het behalen van de vereiste competenties.
Prijs:
Afhankelijk van aantal deelnemers en locatie.