Welkom

Welkom op de website van Cloos To You.

Op deze website vindt u alle informatie over de diverse mogelijkheden die Cloos To You u kan bieden.

Cloos To You is actief in het geven van cursussen en trainingen op allerlei gebieden en het organiseren van evenementen.

Mijn achtergrond en ervaring als docent – verpleegkundige in verschillende instellingen van de gezondheidszorg helpen bij het geven van cursussen en trainingen op het gebied van Eerste Hulp Verlening en verschillende opleidingen voor medewerkers in de zorgsector.

Cloos To You staat voor kwaliteit. Wij stellen hoge eisen aan onze lesprogramma’s en streven ernaar de cursussen optimaal op de praktijk aan te laten sluiten.

Dit is ook van toepassing op de evenementen die Cloos To You kan aanbieden, deze zijn maatwerk, ontworpen en/of aangepast aan de wensen en mogelijkheden voor u als particulier, bedrijf of instelling.

Daarnaast werk ik als trainingsacteur voor verschillende opleidingen en bedrijven. Door middel van simulaties worden er situaties neergezet, waarbij de deelnemer in een veilige omgeving, onder begeleiding, hun vaardigheden kan trainen en zo nodig bijsturen.

Heeft u na het bezoek aan mijn site nog vragen, dan u kunt mij via de mail of telefoon bereiken.

Telefoon: 06-24758331

Mailadres: info@cloostoyou.nl
 


Gediplomeerd en geregistreerd docent CRKBO