Kraamzorg

 1. Verkorte Kraamzorgopleiding voor deelnemers van 21 jaar en ouder.
  Opleiding van 1 jaar voor het branche erkende diploma van de VVT.
  Theorie op school, praktijkuren bij een kraamcentrum.
  Meer informatie »
 1. Vroegsignalering voor kraamverzorgende.
  Praktische training om risicosituatie te leren onderkennen door goed te observeren, signaleren en op de juiste wijze te rapporteren. Door middel van simulaties met een trainingsacteur worden de gespreksvaardigheden getraind.
  Deze training wordt in 2 dagdelen gegeven.
  Meer informatie »
 1. Vervolgtraining vroegsignalering.
  Ervaringen worden besproken en achtergronden worden verder toegelicht en uitgediept. Door middel van simulaties met een trainingsacteur worden de gespreksvaardigheden getraind.
  Deze training wordt in 1 dagdeel gegeven.
  Meer informatie »
 1. Eerste Hulp aan kinderen Basisopleiding.
  Dit is een opleiding in twee dagdelen die na het afleggen van een competentietoets recht geeft op het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Certificering door het Oranje Kruis.
  Deze opleiding wordt in 2 dagdelen gegeven, inclusief de competentietoets.
  Meer informatie »
 1. Herhaling- vervolglessen Eerste Hulp aan Kinderen.
  Na het behalen van het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen is het van belang om jaarlijks de competenties te oefenen, uit te breiden en te verdiepen. Na het volgen van de lessen wordt na 2 jaar het herhalingscertificaat afgegeven.
  Deze lessen worden in 2 dagdelen gegeven.
  Meer informatie »
 1. Eerste hulp situaties tijdens bevalling en kraamperiode (acute verloskunde).
  Hier worden situaties besproken waarbij acuut handelen noodzakelijk is, zoals fluxus, uitgezakte navelstreng en een eclampsie aanval.
  Deze opleiding wordt in 2 dagdelen gegeven.
  Meer informatie »
 1. Shaken baby syndroom.
  Achtergronden en gevolgen worden toegelicht om ouders nog beter voorlichting te kunnen geven over dit onderwerp.
  Deze opleiding wordt in 1 dagdeel gegeven.
  Meer informatie »
10 februari 2015 Shaken Baby Syndroom

3 lesuren = 1 dagdeel

Max. 16 personen

€ 42,50 per persoon

3 en 12 maart 2015 Eerste hulp aan kinderen – Basis opleiding + volwassenen reanimatie

8 lesuren = 2 dagdelen

Max. 16 personen

€ 115,00 per persoon

24 maart en 9 aprik 2015 Acute verluskunde

6 lesuren = 2 dagdelen

Max. 16
personen

€ 42,50 per persoon

14 en 28 april 2015 Vroegsignalering – basiscursus

8 lesuren = 2 dagdelen

Max. 16
personen

€ 110.- per persoon

21 april 2015 Vervolgtraining – verdieping

4 lesuren = 1 dagdeel

Max. 16
personen
€ 55.- per persoon
8 en 15 juni 2015 Eerste Hulp aan kinderen – herhalingsles +
volwassen reanimatie

8 lesuren = 2 dagdelen

Max. 16
personen

€ 92,50 per persoon

Cursuslocatie is in Voorburg er wordt in principe in de avonduren lesgegeven.

De cursussen vinden doorgang als er 10 deelnemers ingeschreven staan.

Cursuskosten declareren bij uw zorgverzekeraar
Ook als u een (herhalings)cursus Eerste Hulp aan Kinderen volgt, bestaat de mogelijkheid dat u de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren. Informeer bij uw zorgverzekeraar.