Zorgsector

  1. Het geven van klinische lessen over uiteenlopende onderwerpen.
    Vanuit een specifieke vraagstelling of vanuit een actuele probleemsituatie wordt deze gegeven. Hierbij wordt uit gegaan van een integrale benadering en het onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd.
    Meer informatie »
  1. Vaardigheidstrainingen voor medewerkers in de gezondheidszorg.
    Dit kunnen specifieke trainingen zijn zoals “Het leren prikken met een insulinepen”, trainingen in “Verpleegtechnisch handelen”. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden van trainingen op het gebied van communicatie.
    Meer informatie »