Klinische lessen

Een klinische les is een praktijkonderwijsmethode:

 1. Om kennis en informatie uit de praktijk met elkaar te delen.
 2. En/of nieuwe kennis en informatie in te winnen over een bepaald verpleegkundig / verzorgend onderwerp.
 3. Of een vaardigheid / interventie met als doel deze te kunnen toe passen in de actuele praktijk.

Hierbij kan het gaan om:

 • Verpleegkundige of verzorgende aspecten waarbij methodisch werken centraal dient te staan, bijvoorbeeld: verpleegtechnische vaardigheden, de anamnese, rapporteren, visie op zorg, belevingsgerichte zorg.
 • Medische aspecten; zoals het verduidelijken van een ziektebeeld in relatie tot de verpleegkundige en verzorgende aspecten.
 • Andere verpleegkundige en verzorgende aspecten; zoals sociale-, paramedische-maatschappelijke-, organisatorische invalshoeken. Bijvoorbeeld informatie vanuit een andere discipline in relatie tot bijvoorbeeld een ziektebeeld

Een klinische les kan gegeven worden vanuit verschillende doelstellingen

 • Bevorderen van de integratie van theorie en praktijk
 • Bevorderen van gedragsverandering bij verpleegkundigen en verzorgenden
 • Bevorderen van vakinhoudelijke ontwikkelingen
 • Creëren van draagvlak
 • Verduidelijken van (verpleegkundige) interventie(s) en vaardigheden
 • Toelichten van innovaties binnen de afdeling / het team
 • Toetsen en aanvullen van ervaringskennis
 • Verpleegkundigen en verzorgenden uitnodigen tot discussie
 • Verbeteren van de omgang van patiënten/ bewoners/ cliënten
 • Bespreekbaar maken van eigen handelen
 • Bevorderen van de kwaliteit van zorg.
Klinische lessen:
 
Tijdsduur:
Afhankelijk van onderwerp en mogelijkheden.
Vooropleiding:
Afhankelijk van onderwerp en instellingseisen.
Lesmateriaal:
Informatie in de vorm van een reader over het onderwerp van de klinische les.
Locatie:
In overleg bepaald.
Les vorm:
De didactische werkvorm zal afhangen van het te kiezen onderwerp.
Groepsgrootte:
Maximaal 16 deelnemers, als de lesruimte dat toelaat.
Certificering:
Bewijs van deelname wordt uitgereikt.
Prijs:
Afhankelijk van tijdsinvestering en voorbereidingstijd.