Vroegsignalering in kraamgezinnen

Kraamverzorgende brengen meer uren in een gezin door dan welke zorgverlener ook.

Zij zien en horen veel en kunnen signalen opmerken die andere zorgverleners ontgaan.

Een verhoogd risico op verstoring van de ontwikkeling bij het kind door verwaarlozing of mishandeling, kan ontstaan als de draaglast van de ouders hun draagkracht overschrijdt.

De kraamverzorgende kan signaleren en observeren of de baby en eventuele andere kinderen in het gezin voldoende zorg, veiligheid en aandacht krijgen.

Door middel van 12 simulaties worden er situaties neergezet, waarbij de deelnemer in een veilige omgeving, onder begeleiding, hun vaardigheden kan trainen en zo nodig bijsturen.

Tijdens deze cursus worden observatie- gespreks- en rapportagetechnieken geoefend en wordt de deelnemer attent gemaakt op de valkuilen die daarbij aanwezig zijn.

De voorbeelden waarmee gewerkt wordt, sluiten aan bij de werksituatie van de deelnemers. Ze zijn geschreven naar aanleiding van waar gebeurde praktijksituaties.

Hier een overzicht van de thema’s die worden besproken:

 • Vroegsignalering en de meld code huiselijk geweld
 • Het signaleren van risicofactoren
 • Kindermishandeling
 • Welke signalen zijn van belang?
 • Draaglast en draagkracht
 • Communicatie vaardigheden (LSD= luisteren – samenvatten – doorvragen, NIVEA = Niet – Invullen – Voor – een- Ander en vragen stellen)
 • OMO (opspringen – meerijden – ombuigen)
 • Geven van gevoelsreflecties
 • Grenzen bewaken
 • Observeren
 • Rapporteren

Naar aanleiding van praktijkvoorbeelden zijn simulaties geoefend met als rode draad de bovengenoemde thema’s.

Aan het eind van de cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname en een hand-out met tips wat je wel en niet moet doen.

Vroegsignalering in kraamgezinnen:
(Basiscursus)
Deze cursus wordt gegeven door:
1. Marian Groesbeek, Docent en trainer communicatietechnieken.
2. Martine Cloosterman – de Ruijter,
Docent – Kraamverpleegkundige en trainingsacteur.
Tijdsduur:
2 dagdelen van 4 uur, met enige weken tussenruimte
Vooropleiding:
Diploma kraamverzorgende, of hiervoor in opleiding zijn.
Lesmateriaal:
Reader met informatie en een korte opdracht tussen de bijeenkomsten in.
Hand-out met praktische informatie om mee te nemen tijdens het werk in de gezinnen.
Locatie:
In overleg te bepalen.
Les vorm:
Theoretische- en praktische instructiemomenten en oefeningen door middel van simulaties met een trainingsacteur.
Groepsgrootte:
Maximaal 12 - 16 deelnemers, als de lesruimte dat toelaat.
Certificering:
De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname
Accreditering bij KCKZ:

Deelnemers worden aangemeld bij het kenniscentrum voor accreditatiepunten
Prijs:
Zie cursus overzicht met dataplanning en lesgelden.