Eerste Hulp Verleningsdiensten bij evenementen

Dit kunnen uiteenlopende activiteiten zijn zoals bijvoorbeeld: sportwedstrijden, buurtfeesten, bedrijfsactiviteiten, congressen en wandelmarsen.

Het aantal in te zetten hulpverleners en de noodzakelijke materialen is sterk afhankelijk van het soort evenement en de omstandigheden ter plaatse.

Het team van hulpverleners is ook gespecialiseerd in hulpverlening onder primitieve omstandigheden.

Wenst u ondersteuning van ons team, dan s.v.p. snel een aanvraag indienen.