BHV: Basisopleiding Bedrijfs Hulp Verlening:

Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer of ambulance en/of politie zijn gearriveerd.

Na afloop van de BHV cursus zijn de deelnemers in staat om hun taken als Bedrijfshulpverlener op de juiste wijze uit te voeren door middel van de geleerde kennis en vaardigheden.

Een bedrijfshulpverlener kan de volgende taken uitvoeren:

 1. Eerste Hulp verlening bij ongevallen.
 2. Een beginnende brand beperken en bestrijden.
 3. Ontruiming uitvoeren.
 4. Op de juiste wijze communiceren.

De opleiding tot Bedrijfshulpverlener omvat 4 dagdelen inclusief het examen en wordt gegeven door ervaren docenten met veel praktijkervaring en gericht op de werkzaamheden en werkomgeving van de deelnemer.

Het examen bestaat uit twee theorie toetsen van 30 MC vragen voor beide onderdelen.
Vaardigheden: deze worden tijdens de lesdagen geoefend en beoordeeld door de aanwezige instructeur met behulp van Competentielijsten.
De docenten/instructeurs die de opleiding geven, mogen van het NIBHV ook het examen afnemen.

Na het behalen van het examen ontvangt de deelnemer het certificaat Eerste hulpverlener, het certificaat Brandbestrijding en ontruiming, het diploma bedrijfshulpverlener en een pasje.

Opleidingsonderwerpen voor Eerste hulpverlening zijn:

 • Algemene hulpverleningsregels

Niet spoedeisende Eerste Hulp:

 • Uitwendige wonden en vaardigheden voor het aanleggen van verbanden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichting en wervelletsel
 • Brandwonden

Spoedeisende Eerste Hulp:

 • Reanimatie en gebruik AED.
 • Handgreep van Heimlich (hulp bij verslikking).
 • Rautekgreep (noodvervoersgreep voor verplaatsing van slachtoffer).
 • Stabiele zijligging vanuit buikligging en de snelle kantelmethode (bij braken).
 • Eerste hulp bij shock.
 • Diverse letsels en acute ziektebeelden.

Praktische vaardigheden worden geoefend door middel van in scene gezette ongevalssituaties, waarbij LOTUS slachtoffers deelnemen met nagebootste verwondingen.

Opleidingsonderwerpen voor Brandbestrijding, ontruiming en communicatie zijn:

Brandbestrijding:

 • Brand en de gevaren bij brand
 • De taak van een bedrijfshulpverlener bij een brand

Ontruiming:

 • Voorbereiding van een ontruiming
 • De taak van een bedrijfshulpverlener bij een ontruiming

De volgende onderwerpen maken deel uit van dit onderdeel:

 • Gebouwkennis voor de Bedrijfshulpverlener door middel van een rondleiding met uitleg verzorgd door de brandweerdocent/instructeur.
 • Het oefenen van de deurprocedure.
 • Communicatieoefeningen tijdens een nagebootste calamiteit, indien aanwezig in het bedrijf of instelling, het gebruik van portofoons.
 • Praktijktraining omgaan met en mogelijkheden van blusmiddelen en materialen:
  • Brandslang = blussen van vaste stoffen
  • CO2 blussers = blussen van vloeistofbrand
  • Schuimblussers
  • Blusdeken = vlam in de pan
  • Deksel op de pan bij vlam in de pan
 • Ontruimingsoefening in een gedeelte van bedrijf of instelling.
BHV – Bedrijfs Hulp Verlening:
 
Tijdsduur:
4 dagdelen
verdeeld over de twee onderwerpen:
(2 dagdelen Eerste Hulp verlening en 2 dagdelen Brandbestrijding en ontruiming)
Deze kunnen overdag, in de avonden of weekend plaatsvinden.

Vooropleiding:
Niet vereist.
Lesmateriaal:
BHV boek van het NIBHV
Locatie:
Wordt in overleg bepaald, liefst in eigen (werk) omgeving.
Les vorm:
Theoretische- en praktische instructiemomenten en veel oefenen ook met een LOTUS slachtoffer.
Groepsgrootte:
Maximaal 16 mede afhankelijk van de beschikbare lesruimte.
Certificering:
Door het NIBHV na het afleggen van enkele competentietoetsen en het theoretische examen. Twee onderdelen: Eerste Hulpverlening en Brandbestrijding en ontruiming. (multiple choice vragen 2 x 30)
Prijs:
Afhankelijk van aantal deelnemers en locatie.
Studentenverenigingen hebben een speciaal aangepast tarief.