Ontruimingsoefeningen

Het is van groot belang om 1 x per jaar met uw hele organisatie een ontruimingsoefening te houden. Zo weet u zeker dat iedereen weet wat er moet gebeuren bij een calamiteit en uw BHV organisatie kan oefenen.

Alleen ontbreekt het vaak aan tijd/ervaring om een dergelijk oefening in elkaar te zetten.

Hierbij kan ik u helpen!!!

Als Eerste Hulp/reanimatiedocent/LOTUS kan ik samen met een brandweerinstructeur voor u realistische oefeningen in scene zetten.

Hierbij kan het gaan om:

 • Een grote oefening compleet met rook en (LOTUS) slachtoffer(s).
 • Een bommelding in de werksituatie.
 • Andere calamiteit mogelijk voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten.
 • Instructie aan uw medewerkers hoe om te gaan met een calamiteit en de daarbij behorende ontruiming.
 • Een onverwachte oefening om te testen hoe de BHV-ers hun taak uitvoeren bij een calamiteit.

Voorafgaand aan deze actie is er altijd een kennismakingsgesprek, waarin bekeken wordt wat uw wensen zijn en hoe die te realiseren.

Daar worden afspraken gemaakt welke taken wij op ons nemen in de voorbereidende fase, zoals:

 • Het contacten met hulpverleningsinstanties zodat ze op de hoogte zijn van deze oefening; als de hulpverlenende instanties mee kunnen werken aan de oefening, dit verder met hen bespreken;
 • draaiboek maken voor deze oefensituatie;
 • draaiboek doornemen met de medewerkers die op de hoogte moeten zijn van deze oefensituatie.

Uitvoerende fase:

 • Het regelen van de “calamiteit”;
 • vooraf contact hebben met de meewerkende instanties/hulpdiensten;
 • zorgen voor LOTUS slachtoffer(s) indien gewenst;
 • begeleiding bij het uitvoeren van de oefening;
 • indien gewenst video opnamen maken of foto’s voor de nabespreking;
 • oefening afsluiten.

Na afloop:

 • Evaluatie met de aanwezige BHV-ers en organisator;
 • mochten er hulpverlenende instanties aanwezig zijn geweest, vragen wij of ze ook willen

deelnemen aan deze bijeenkomst. (deze kan direct na de oefening plaatsvinden).

Als er een video opnamen gemaakt is, deze bekijken en bespreken.

Indien gewenst schrijven wij een evaluatie rapport voor u.
U krijgt van ons een verklaring waarin staat dat u een ontruimingsoefening heeft gehouden in uw bedrijf, met daarin vermeld de ontruimingstijd.

Training van de BHV ploeg op de werkplek
 
Tijdsduur:
Nader te bepalen.
Vooropleiding:
BHV opleiding bij BHV ploeg.Niet vereist.
Locatie:
De werklocatie van de BHV-ers
Verklaring:
Na afloop van deze oefening wordt er een verklaring afgegeven waarin staat dat u een ontruimingsoefening heeft gehouden in uw bedrijf, met daarin vermeld de ontruimingstijd.
Prijs:
Afhankelijk van deelnemende instructeurs en eventuele LOTUS + tijdsduur
€ 40,- per instructeur per uur,
€ 22,50 per Lotus per uur,
exclusief BTW (21 %), reiskosten.\ en eventuele materiaalkosten.