Reanimatie / AED opleidingen

Elke dag krijgen gemiddeld 28 Nederlanders een hartstilstand. Slechts een klein aantal overleeft dit.

Vaak krijgen mensen een hartinfarct- hartstilstand thuis en zijn dan afhankelijk van iemand die thuis is en kan reanimeren. Enkele minuten na de hartstilstand raken de hersenen beschadigd door een gebrek aan zuurstof, door direct te reanimeren, blijft de zuurstofvoorziening op gang, daar door kunnen mogelijk beschadigingen worden voorkomen.

De kans om dit overleven verdubbelt bijna als goed opgeleide omstanders, in afwachting van de ambulance, direct beginnen met reanimatie. De oorzaak van een hartstilstand is in de meeste gevallen een ernstige ritmestoornis (fibrillatie) van het hart. Door snel toedienen van een elektroshock (defibrillatie)(AED) kan de overlevingskansen doen stijgen tot boven de 70%.

Hierbij is het belangrijk om snel te handelen.

Iedere minuut dat later wordt begonnen met defibrilleren dalen de overlevingskansen met 10%. Praktisch kan het wel 10 tot 15 minuten duren voor een ambulance met een defibrillator ter plaatse is. Daarom komt er op steeds meer plaatsen een AED beschikbaar. Door snel en deskundig gebruik van een AED worden de overlevingskansen groter!!

Doelgroepen: De opleiding Reanimatie/AED is vooral geschikt voor personen die geen EHBO achtergrond hebben, bijvoorbeeld huisgenoten en familie van hartpatiënten.

Maar ook voor mensen met een publieke functie, zoals winkelpersoneel, bus- tram- en taxichauffeurs.

Wat doet een reanimatie/ AED hulpverlener:

Hoe herkent u een hartstilstand, wat is de volgorde van handelen, waar is een AED aanwezig? In deze opleiding leert u welke acties u dient te ondernemen in afwachting van een ambulance. De overlevingskansen van een slachtoffer verdubbelen als u direct start met reanimeren, terwijl er ondertussen een AED wordt gehaald.
Onderwerpen van de cursus: reanimatie volwassenen (BLS)

  • 5 punten van de eerste hulp verlening;
  • benadering van het slachtoffer, vaststellen van het bewustzijnsniveau door aanroepen en aanschudden;
  • kinlift en controle van de ademhaling;
  • alarmering van de hulpdiensten;
  • techniek van hartmassage en mond-op-mondbeademing en gebruik van de AED;
  • stabiele zijligging, ook draaien vanuit buikligging;
  • Buikstoten (Handgreep van Heimlich);
  • Rautecgreep;
  • Praktische oefening van vaardigheden op reanimatiepoppen.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een competentietoets conform de richtlijnen van de NRR, onder toezicht van een gecertificeerde instructeur / docent. De geslaagde deelnemer ontvangt het diploma van de NRR. Het diploma is 1 jaar geldig.

Herhalingsopleiding
Voor het up-to-date houden van de kennis en het behouden van het certificaat dient jaarlijks een herhalingsopleiding plaats te vinden. De herhalingsopleiding duurt één dagdeel.

Reanimatie /AED opleiding
 
Tijdsduur:
1 dagdeel.
Herhalingstraining: 1 dagdeel.
Vooropleiding:
Basiskennis van de eerste hulp verlening is niet vereist.
Lesmateriaal:
Reader.
Locatie:
Afhankelijk van beschikbare lesruimte.
Les vorm:
Theoretische- en praktische instructiemomenten en veel oefenen met reanimatiepoppen en
AED trainers.
Groepsgrootte:
Maximaal 6 voor 1 instructeur, bij meer deelnemers komt er een 2e instructeur bij.
Ook afhankelijk van grote van de leslocatie.
Certificering:
Reanimatie/AED diploma na het behalen van de vereiste competenties.
Prijs:
Afhankelijk van aantal deelnemers en locatie.

Vergoeding zorgverzekeraar

De kosten voor een cursus Eerste Hulp Verlening of Reanimatieopleiding worden vaak vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u bij Cloos To You een opleiding volgt, ontvangt u een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Let op: controleer altijd zelf uw polisvoorwaarden om zeker te zijn, bij uw zorgverzekering vallen de Eerste Hulp Opleidingen en reanimatiecursussen onder preventiecursussen. Informeer vooraf zelf bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor deze vergoeding! De kosten dient u zelf te declareren. In veel gevallen is de maximum vergoeding voor alle preventiecursussen samen die u in een kalenderjaar heeft gevolgd. Het kan voorkomen dat de cursus onder uw eigen risico valt.

Voor informatie: zie site van uw ziektekostenverzekering.