Training van de BHV ploeg op de werkplek.

De BHV-ers in een organisatie gaan meestal in afzonderlijke groepjes en op verschillende momenten naar de BHV herhalingscursus toe. Vaak wordt de cursus niet in het bedrijf gegeven, waardoor er niet getraind wordt in de bedrijfsvestiging zelf.

Iedereen heeft dus wel de kennis over de leerstof, maar van samenwerking als ploeg is vaak geen sprake omdat er weinig samen wordt gedaan op de werkvloer.

Als BHV instructeurs kunnen wij uw BHV ploeg trainen in samenwerking en uitvoering van taken en werkzaamheden.
Door middel van realistische oefeningen (mogelijk met rook en slachtoffers) kan de ploeg trainen.

Ook kennis van de eigen werklocatie betreffende veiligheid / preventie en uitvoering van BHV taken zijn hier een onderdeel van.

Om de BHV ploeg te testen is het mogelijk om een “onverwachte” oefening in scène te zetten, waarbij u de gelegenheid heeft om te kijken hoe de ploeg functioneert en bij welke onderdelen van hun taak extra ondersteuning noodzakelijk is.

De training kan ook specifieke onderdelen bevatten die voor uw bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het vervoer van slachtoffers per brandcard.

Vooraf gaand aan de trainingen zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden, om uw wensen ten aanzien van de training verder uit te werken.

Uitgebreide informatie hierover kunt u op de site vinden onder: Ontruimingsoefeningen

Training van de BHV ploeg op de werkplek
 
Tijdsduur:
Nader te bepalen.
Vooropleiding:
BHV diploma is vereist!
Lesmateriaal:
Indien van toepassing specifieke informatie in readervorm.
Locatie:
De werklocatie van de BHV-ers
Les vorm:
Theoretische- en praktische instructiemomenten en veel oefenen met LOTUS slachtoffers.
Groepsgrootte:
Afhankelijk van de BHV ploeg.
Certificering:
Bewijs van deelname aan specifieke onderdelen kan worden verstrekt.
Prijs:
Afhankelijk van deelnemende instructeurs en eventuele LOTUS + tijdsduur
€ 40,- per instructeur per uur,
€ 22,50 per Lotus per uur,
exclusief BTW (21 %), en reiskosten.